Gà peru

*

MÃ SỐ 4826: BỘ 1 TRỐNG 1 MÁI , TRE CUBAN ASIL , RẶC , CHA MẸ NHẬP.. , TRẠNG 1KG1-1KG2 , MÃ LẠI BÔNG , TRỐNG CHÂN VÀNG ,MÁI CHÂN XANH, CHÂN VUÔNG , 8 MÓNG VÀNG , 3.5 THÁNG , BỔN ĐÁ TIỀN , CHUẨN NỌC
Bạn đang xem: Gà peru

*

MÃ SỐ 4827: BỘ 1 TRỐNG 1 MÁI , TRE CUBAN , RẶC , CHA MẸ NHẬP , TRẠNG 1KG1-1KG2 , MÃ LẠI NÂU , CHÂN VÀNG , CHÂN TRẮNG , 8 MÓNG TRẮNG , 3.5 THÁNG , BỔN ĐÁ TIỀN , CHUẨN NỌC


*

MÃ SỐ 4825: BỘ 1 TRỐNG 1 MÁI , TRE CUBAN , RẶC , CHA MẸ NHẬP , TRẠNG 1KG1-1KG2 , MÃ LẠI NÂU , CHÂN VÀNG , CHÂN VUÔNG , 8 MÓNG VÀNG , 3.5 THÁNG , BỔN ĐÁ TIỀN , CHUẨN NỌC


*

MÃ SỐ 4823: TRE CUBAN , RẶC , CHA MẸ NHẬP , 1KG( MAX 1KG1), MÃ LẠI CHÂN XANH , CHÂN VUÔNG , 8 MÓNG ĐEN , 6 THÁNG , ZIN , TAY TRÒN , BỔN ĐÁ TIỀN LỚN , ĐẦU CẦN, CHUẨN NỌC


*

MÃ SỐ 4822: TRE CUBAN ASIL , 1KG( MAX 1KG150), BÔNG CHÂN VÀNG , CHÂN VUÔNG , 8 MÓNG VÀNG , 6 THÁNG , ZIN , TAY TRÒN , BỔN ĐÁ TIỀN LỚN , ĐẦU CẦN


*

MÃ SỐ 4821: TRE CUBAN , RẶC , CHA MẸ NHẬP , 1KG( MAX 1KG1), MÃ LẠI CHÂN XANH , CHÂN VUÔNG , 8 MÓNG ĐEN , 6 THÁNG , ZIN , TAY TRÒN , BỔN ĐÁ TIỀN LỚN , ĐẦU CẦN, CHUẨN NỌC


*

MÃ SỐ 4820: TRE CUBAN ASIL , RẶC , 9LG5( MAX 1KG1), ĐIỀU CHÂN VÀNG , CHÂN VUÔNG , 8 MÓNG ĐEN , 6 THÁNG , ZIN , TAY TRÒN , BỔN ĐÁ TIỀN LỚN , ĐẦU CẦN


*

MÃ SỐ 4819: TRE CUBAN , RẶC , CHA MẸ NHẬPhường , 1KG( MAX 1KG1), ĐIỀU MÃ LẠI,CHÂN VÀNG , CHÂN VUÔNG , 8 MÓNG VÀNG , 6 THÁNG , ZIN , TAY TRÒN , BỔN ĐÁ TIỀN LỚN , ĐẦU CẦN


*

MÃ SỐ 4818: TRE CUBAN , RẶC , CHA MẸ NHẬPhường , 1KG1( MAX 1KG250), ĐIỀU CHÂN VÀNG , CHÂN VUÔNG , 8 MÓNG VÀNG , 6 THÁNG , ZIN , TAY TRÒN , BỔN ĐÁ TIỀN LỚN , ĐẦU CẦN


*

MÃ SỐ 4917: TRE CAMELO HATCH , 1KG, BƯỚM ĐỎ CHÂN XANH , 12 THÁNG, TAY TRÒN , WIN 2 CÁI, BỊ ĐÂM HƯ 1 MẮT , NUÔI 1 THÁNG CHƠI ĐƯỢC


*

MÃ SỐ 4896: TRE BƯỚM CAMELO , 1KG050 , BƯỚM CHÂN TRẮNG , CHÂN TRẮNG, 8 MÓNG TRẮNG , 9 THÁNG , ZIN. , TAY TRÒN , BỔN ĐÁ TIỀN , NUÔI 1-2 TUẦN ĐÁ ĐƯỢC
Xem thêm: Báo Giá Cửa Nhựa Nhà Vệ Sinh Giá Bao Nhiêu, Báo Giá Cửa Nhựa Nhà Vệ Sinh

*

MÃ SỐ 4870: TRE CUBAN KELSO, 1KG , ĐIỀU CHÂN TRẮNG , CHÂN VUÔNG , 8 MÓNG TRẮNG , 9 THÁNG , ZIN , TAY TRÒN, BỔN ĐÁ TIỀN LỚN, ĐẦU CẦN , ĐANG THEM LÔNG, 1 THÁNG


*

MÃ SỐ 4869: TRE CUBAN KELSO , 1KG050 , ĐIỀU CHÂN TRẮNG , 8 MÓNG TRẮNG , CHÂN VUÔNG , 9 THÁNG , WIN 1 CÁI BỊ MÙ 1 MẮT , TAY TRÒN , BỔN ĐÁ TIỀN ,ĐẦU CẦN , NUÔI 1-2 TUẦN ĐÁ ĐƯỢC


*

MÃ SỐ 4916: BỘ 1 TRỐNG 1 MÁI , TRE MỸ CAMELO , RẶC , CHA MẸ NHẬPhường , TRẠNG 1KG1-1KG2, BƯỚM , TRỐNG CHÂN VÀNG , MÁI CHÂN XANH ,CHÂN VUÔNG , 4 THÁNG , TAY TRÒN , BỔN ĐÁ TIÊN LỚN, CHUẨN NỌC


*

MÃ SỐ 4914: TRE CUBAN ASIL, 1KG1 , VÀNG CHÂN VÀNG , 8 MÓNG VÀNG , CHÂN VUÔNG , 10 THÁNG , ZIN, TAY TRÒN , BỔN ĐÁ TIỀN LỚN , ĐẦU CẦN , NUÔI 1-2 TUẦN ĐÁ ĐƯỢC


*

MÃ SỐ 4913: TRE ASIL KELSO , 1KG150 , ĐIỀU CHÂN VÀNG , 12 THÁNG , WIN 2 CÁI , BỊ ĐÂM MÙ 1 MẮT , TAY TRÒN,NUÔI 1 THÁNG CHƠI ĐƯỢC


*

MÃ SỐ 4912: MÁI TRE MỸ HATCH , RẶC , CHA MẸ NHẬP , 7LG ( MAX 8LG5 ) , ĐIỀU XANH CHÂN XANH , 8 MÓNG ĐEN , CHÂN VUÔNG , ĐANG RỚT TRỨNG SO , BỔN ĐÁ TIỀN LỚN , CHUẨN NOC


*

MÃ SỐ 4911: MÁI TRE MỸ HATCH , RẶC , CHA MẸ NHẬPhường , 7LG( MAX 8LG5) , ĐIỀU XANH CHÂN XANH ,8 MÓNG ĐEN , CHÂN VUÔNG , ĐANG RỚT TRỨNG SO , BỔN ĐÁ TIỀN LỚN , CHUẨN NỌC


*

MÃ SỐ 4910: TRE XÁM CUBAN , RẶC , CHA MẸ NHẬP , TRẠNG 1KG1-1KG2 , XÁM CHÂN XANH , 8 MÓNG ĐEN , CHÂN VUÔNG , 4 THÁNG , ZIN , TAY TRÒN , BỔN ĐÁ TIỀN LỚN , ĐẦU CẦN , CHUẨN NỌC


*

MÃ SỐ 4871: TRE CUBAN KELSO , 1KG2 , ĐIỀU CHÂN TRẮNG , CHÂN VUÔNG , 8 MÓNG TRẮNG , 9 THÁNG , WIN 1 CÁi , BỊ CÁI NGAY TÌ NHẸ,TAY TRÒN , BỔN ĐÁ TIỀN LỚN , ĐẦU CẦN , CẢN MÁI THỜI GIAN CHƠI
Xem thêm: Ăn Thịt Chó Kiêng Hoa Quả Gì? Phải Kiêng Kỵ Những Gì Khi Ăn Thịt Chó

*
*
*
*

TRẠI GÀ NHÃ THƯ


Chuyên mục: Blogs