đề thi học kì 1 môn toán lớp 5 có lời giải

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 20trăng tròn là đề chất vấn định kì cuối học kì 1 bao gồm giải đáp chi tiết kèm theo. Đề thi học tập kì 1 lớp 5 này để giúp đỡ các em học sinh ôn tập, củng nỗ lực những dạng bài xích tập chuẩn bị mang đến bài bác thi cuối học kì 1. Đồng thời đó cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô khi ra đề cho các em học viên ôn tập.

Bạn đang xem: đề thi học kì 1 môn toán lớp 5 có lời giải

Lưu ý: Nếu không tìm kiếm thấy nút Tải về nội dung bài viết này, chúng ta vui lòng kéo xuống cuối bài viết nhằm tải về rất đầy đủ những đề thi.


Sở đề thi học tập kì 1 lớp 5 năm 2020

100 đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

Tải ngay: Bộ 100 đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán Có đáp án

Đề thi Toán lớp 5 học tập kì một năm 2020 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (3,5 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời hoặc giải đáp đúng.

Câu 1. (0,5 điểm). Số thập phân tất cả ba nghìn, một đơn vị chức năng, bảy tỷ lệ được viết là:

A. 3100,1

B. 3001,70

C. 3001,07


D. 3010,07

Câu 2. (0,5 điểm). Chữ số 5 trong những thập phân 127,056 có mức giá trị là:

A. 5

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. (0,5 điểm). Giá trị của biểu thức 70 + 8 + 0,6 + 0,005 là:

A. 78,65

B. 78,0605

C. 78,605

D. 78,6005

Câu 4. (0,5 điểm). Số phù hợp điền vào vị trí chnóng 8,06 ha = .......... m2 là:

A. 86000

B. 80060

C. 80006

D. 80600

Câu 5. (0,5 điểm). Viết phân số sau thành

*
tỉ số Xác Suất, ta được:

A. 16%

B. 25%

C. 46%

D. 64%

Câu 6. (0,5 điểm). Mua 4 m vải nên trả 3trăng tròn 000 đồng. Hỏi mua 6,8 m vải thuộc loại phải trả nhiều hơn thế từng nào tiền?

A. 224 000 đồng

B. 544 000 đồng

C. 80 000 đồng

D. 2 176 000 đồng

Câu 7. (0,5 điểm). quý khách hàng Việt sở hữu 15 quyển vngơi nghỉ giá 5000 đồng một quyển thì vừa không còn số chi phí đang có. Với số tiền đó nếu như sở hữu vsinh sống với giá 7500 đồng một quyển thì bạn Việt cài đặt được từng nào quyển vở?

A. 10 quyển

B. trăng tròn quyển

C. 15 quyển

D. 30 quyển

PHẦN II: TỰ LUẬN: (6,5 điểm)

Câu 8. (1 điểm). Nối mỗi phân số (lếu láo số) với số thập phân bởi nó.


Câu 9. (0,5 điểm). Điền số tương thích vào nơi trống.

Sau khi đi công ty sách cài đặt vật dụng tiếp thu kiến thức, em được cô bán hàng trả lại 50 000 đồng với đầy đủ 3 một số loại giấy bạc 20 000 đồng, 10 000 đồng, 5 000 đồng. Vậy số tờ giấy bạc mỗi một số loại em có thể nhận được là:

a) .............tờ đôi mươi 000 đồng, ............tờ 10 000 đồng, ...........tờ 5 000 đồng.

b) .............tờ 20 000 đồng, ............tờ 10 000 đồng, ...........tờ 5 000 đồng.

Câu 10. (2 điểm). Đặt tính rồi tính.

a. 75,18 + 16,754

…………………

…………………

…………………

b. 345,1 – 17,25

…………………

…………………

…………………

c. 25,8 x 3,02

…………………….

…………………….

…………………….

d. 43,5 : 0,58

…………………….

…………………….

…………………….

Câu 11. (2 điểm). Một mảnh sân vườn hình chữ nhật gồm chiều rộng 45m và bởi 2/3 chiều nhiều năm.

a. Tính diện tích mhình ảnh vườn?

b. Trên mảnh vườn cửa kia, tín đồ ta tdragon rau củ không còn 80% diện tích S. Tính diện tích khu đất còn sót lại chưa được sử dụng?

Câu 12. (1 điểm). Tính nkhô giòn.

Xem thêm: Top 7 Phần Mềm Làm Phim Chuyên Nghiệp Nhất Năm 2021, Top 7 Phần Mềm Làm Video Chuyên Nghiệp, Miễn Phí

*

Đáp án Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 1

PHẦN I: Trắc nghiệm: (3,5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

C

C

C

D

D

A

A

Điểm

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

PHẦN II: Tự luận: (6,5 điểm)

Câu 8. (1 điểm). Mỗi ý nối hợp lý cho 0,25 điểm

Câu 9. (0,5 điểm). Số tờ giấy bạc từng nhiều loại em rất có thể cảm nhận là:


a) 1 tờ 20000 đồng, 2 tờ 10000 đồng, 2 tờ 5000 đồng. (0,25 điểm)

b) 1 tờ 20000 đồng, 1 tờ 10000 đồng, 4 tờ 5000 đồng. (0,25 điểm)

Câu 10. (2 điểm) - Học sinh đặt tính, tính đúng từng phxay tính được 0,5 điểm.

75,18 + 16,754 = 91,934

345,1 – 17,25 = 327,85

25,8 x 3,02 = 77,916

43,5 : 0,58 = 75

(Nếu đặt tính viết chưa trực tiếp cột trừ 0,25 điểm)

Câu 11. (2 điểm)

Chiều dài mhình họa vườn là: 45 : 2/3 = 67,5 (m) (0,5 điểm)

Diện tích mhình ảnh vườn là: 67,5 x 45= 3037,5 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích tLong rau là 3037,5 x 80 :100 = 2430 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích sót lại là: 3037,5 - 2430 = 607,5 (m2) (0,5 điểm)

Đáp số: 3037,5 m2; 607,5 m2

* Lưu ý: - Nếu HS làm theo phương pháp khác mà lại đúng thì cũng khá được tính điểm tương tự. Khi

HS chiếu lệ trừ tỉ số phần trăm mà lại không có cam kết hiệu tỉ số Xác Suất (100% - 80% = 20%)

thì trừ một ít số điểm của phxay tính đó.

Câu 12 (1 điểm) Tính nhanh

*

= 0,75 x 1 + 0,75 x 29 + 0,75 x 30 + 0,75 x 40 (0,5 điểm)

= 0,75 x (1+ 29 + 30 + 40) (0,25 điểm)

= 0,75 x 100 = 75 (0,25 điểm)

Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 1 lớp 5

Đề thi Tân oán lớp 5 học kì 1 - Đề 1

Bài 1 (1 điểm). a) Ghi lại biện pháp hiểu các số sau:

555,035:.........................................................................................................................................

*
:...........................................................................................................................................

b) Viết số thập phân gồm:

- Tám đơn vị chức năng, chín phần trăm:.......................................................................................................

- Hai ngàn không trăm mười tám đơn vị chức năng, tư phần nghìn:..........................................................

Bài 2 (1 điểm). Điền dấu >,

Bài 8 (1 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1) Giá trị của chữ số 6 ở đoạn thập phân trong số 63,546 là:

A. 6

B. 60

C.

*

D.

*

2)

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 75,8

B. 75,08

C. 75,008

D. 75,80

3) Trong các số 4,686; 4,688; 4,868; 4,288. Số nhỏ bé tốt nhất là:

A. 4,686

B. 4,688

C. 4,868

D. 4,288

4) 45% của 1trăng tròn là:

A. 540

B. 54

C. 45

D. 12

Đáp án: Đề đánh giá học kì 1 Môn Toán thù lớp 5

Bài 1 (1 điểm). a)

555,035: Năm trăm năm mươi lăm phẩy không trăm cha mươi lăm

*
: Ba mươi bảy và năm phần chín mươi mốt

b) Viết số thập phân gồm:

- Tám đơn vị, chín phần trăm: 8,09

- Hai ngàn ko trăm mười tám đơn vị, tư phần nghìn: 2018,004

Bài 2 (1 điểm). Điền vết >, 533,99

536,4 = 536,400;

98,532 > 98,45

Bài 3 (2 điểm). Đặt tính rồi tính

KQ: 758,7 + 65,46 = 824,16

4,62 x 35,4 = 163,548

234,8 – 87 = 147,8

225,54 : 6,3 = 35,8

Bài 4 (1 điểm). Tìm X biết:

a) X – 13,1 = 7,53 x 6

X – 13,1 = 45,18

X = 45,18 + 13,1

X = 58,28

b) 21 x X = 9,45 : 0,1

21 x X = 94,5

X = 94,5 : 21

X = 4,5

Bài 5 (1 điểm). Viết số thập phân phù hợp vào nơi chấm:

8 km 62 m = 8,062 km

2018 dmét vuông = đôi mươi,18 m2

9T 5 tạ = 9,5 tấn

5 giờ đồng hồ 15 phút ít = 5,25 giờ

Bài 6 (2 điểm). Một mhình họa sân vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 76 m. Chiều rộng bởi 60% chiều dài.

a) Tính diện tích mhình ảnh vườn cửa kia.

b) Người ta thực hiện 8% diện tích mảnh sân vườn làm cho lối đi. Tìm diện tích S lối đi.

Bài giải

60% = 3/5

Sơ đồ:

Chiều rộng: I-----I-----I-----I

Chiều dài: I-----I-----I-----I-----I-----I (76 m)

Chiều rộng lớn mhình ảnh vườn cửa là:

76 : (3+5) x 3 = 28,5 (m)

Chiều nhiều năm mhình họa vườn cửa là:

76 – 28,5 = 47,5 (m)

Diện tích mảnh vườn:

28,5 x 47,5 = 1353,75 (m2)

Diện tích lối đi:

1353,75 : 100 x 8= 108,3 (m2)

Đáp số: Diện tích mhình họa vườn 1353,75 (m2)

Diện tích lối đi 108,3 (m2)

Bài 7 (1 điểm). Lãi suất tiết kiệm ngân sách và chi phí 1 tháng là 0,65%. Để sau 1 tháng cảm nhận chi phí lãi là 780000 đồng thì quý khách buộc phải gửi từng nào tiền?

Bài giải

Số tiền người tiêu dùng nên gửi là:

780000 : 0,65 x 100= 120000000 (đ)

Bài 8 (1 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

1) Giá trị của chữ số 6 tại đoạn thập phân trong các 63,546 là:

D.

*

2)

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

B. 75,08

3) Trong những số 4,686; 4,688; 4,868; 4,288. Số bé duy nhất là:

D. 4,288

4) 45% của 1đôi mươi là:

B. 54

Sở đề, đề thi học tập kì 1 lớp 5 năm 2019 

Đề thi Toán thù lớp 5 học kì 1 - Đề 2

Phần I: Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Câu 1: (M1 - 1 đ)

a) Số "Bốn mươi bảy đơn vị tư phần mười với tám phần trăm" viết nlỗi sau:

A. 47,480

B. 47,48

C. 47,0480

D. 47,048

b) Phân số thập phân 834/10 được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0834

B. 0,834

C. 8,34

D. 83,4

Câu 2: (M1 - 1 đ)

a)- Chuyển đổi số thập phân 3, 03 thành lếu láo số là:b)-Chuyển thay đổi đơn vị chức năng đo độ lâu năm 1 m 53 centimet thành hỗn số.

Câu 3: (M2 - 1 đ)

a)-Mua 2 quyển vở không còn 24000 đồng. Vậy cài 10 quyển vsinh sống như thế hết số chi phí là:

A. 60 000 đ

B. 600 000 đ

C. 240 000 đ

D. 1đôi mươi 000 đ

b) Lớp học tập bao gồm 25 học sinh, trong số đó có 13 con gái. Số học viên phụ nữ chỉ chiếm từng nào Xác Suất của lớp học đó?

A. 13 %

B. 25%

C. 52 %

D. 25 %

Câu 4: (M2 - 1 đ)

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

b)-Tìm 15 % của 320 kilogam là

A. 320

B. 15

C. 48

D. 32

Câu 5: (M2 - 1 đ)

a) Vẽ chiều cao mang đến tam giác ABC sau. Biết cạnh lòng BC

b) Cho hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều nhiều năm 6 centimet, chiều rộng lớn 4 centimet (nlỗi hình vẽ). Diện tích hình tam giác MDC bên phía trong hình chữ nhật là bao nhiêu?

Diện tích hình tam giác MDC là:

Câu 6: (M2 - 1 đ) Nối vế A với vế B mang lại cân xứng.

II.Tự Luận (4 điểm)

Câu 7: Tính biểu thức (M 3 - 1 đ)

a) (128,4 - 73,2): 2,4 - 18,32

b) 8,64: (1,46 + 3,34) + 6,32

Câu 8: Tìm x (M 3 - 1 đ)

25: x = 16: 10

210: x = 14,92 - 6,52

Câu 9: (M 3 - 1 đ)

Một hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều nhiều năm 12, 15 m, chiều rộng lớn bằng 2/5 chiều lâu năm. Người ta cắt 1 phần đất AMD có ngoại hình tam giác (nhỏng hình vẽ). Biết DM = 1/3 CD

Tính:

a) Diện tích phần khu đất vẫn cắt?

b) Diện tích đất còn lại?

Câu 10: (M 4 - 1 đ)

Cho một số trong những bao gồm hai chữ số, Lúc ta viết cung cấp phía bên trái số đó một chữ tiên phong hàng đầu thì tổng của số bắt đầu cùng số sẽ cho rằng 168. Tìm số đang cho.

Đáp án: Đề chất vấn học kì 1 Môn Toán thù lớp 5

Phần I: Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Câu

1

2

3

4

a

b

a

b

a

b

a

b

Đáp án

B

D

B

B

D

C

D

C

Điểm

1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

Câu 5: (M2 - 1 đ)

Đường cao AH = h

Diện tích hình tam giác MDC là:

6 x 4 : 2 = 12 cm2

Câu 6: (M2 - 1 đ) Nối vế A với vế B mang lại tương xứng.

I.Tự Luận (4 điểm)

Câu 7: Tính biểu thức (M 3 - 1 đ)

a) (128,4 - 73,2) : 2,4 - 18,32

b) 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32

=55,2 : 2,4 - 18,32

=23 - 18,32

= 4,68

= 8,64 : 4,8 + 6,32

= 1,8 + 6,32

= 8,12

 

Câu 8: Tìm x (M 3 - 1 đ)

25 : x = 16 : 10

210 : x = 14,92 - 6,52

25 : x = 1,6

x = 25: 1,6

x = 15,625

210 : x = 8,4

x = 210 : 8,4

x = 25Câu 9

Chiều rộng lớn hình chữ nhật:

12,15 x

*
= 4,86 (m)

Diện tích hình chữ nhật:

12,15 x 4,86 = 59,049 (m2)

Cạnh đáy DM hình tam giác

12,15 x

*
= 8,1 (m)

Diện tích hình tam giác ADM

4,86 x 8,1 : 2 = 19,638 (m2)

Diện tích đất còn lại:

59,049 - 19,683 = 39, 366 (m2)

Đáp số: a) 19,638 m2

b) 39, 366 m2

Câu 10: (M 4 - 1 đ)

khi viết thêm 1 vào phía trái một vài tất cả nhì chữ số,

ta được một vài bao gồm ba chữ số, rộng số cũ 100 đơn vị.

Xem thêm: Top 9 Đèn Flash Máy Ảnh Được Sử Dụng Nhiều Nhất Hiện Nay, Đèn Flash Máy Ảnh Miễn Phí

Số vẫn mang đến là:

(168 - 100): 2 = 34

Đáp số: 34

Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 1 lớp 5 new nhất

Đề ôn tập học tập kì 1 môn Tân oán lớp 5 

Ngoài đề thi môn Tân oán bên trên, những em học viên hoặc quý phú huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học tập kì 1 lớp 5 những môn Tân oán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tứ 22 của cục Giáo Dục cùng các dạng bài bác ôn tập môn Toán thù 5. Những đề thi này được thegerar.com xem tư vấn và tinh lọc tự các trường đái học tập bên trên toàn quốc nhằm đem lại cho học viên lớp 5 gần như đề ôn thi học tập kì 1 unique tuyệt nhất. Mời những em cùng quý phụ huynh sở hữu miễn tổn phí đề thi về cùng ôn luyện.


Chuyên mục: Blogs