Phương pháp giải nhanh hóa học hữu cơ lớp 11

Lý tngày tiết hoá hữu cơ tương đối nhiều vị vậy phần bài tập cũng khá đa dạng và phong phú. Để những em có tác dụng giỏi những dạng bài tập phần hóa hữu cơ, Kiến Guru hỗ trợ cho những em Các phương pháp hoá học lớp 11 để giúp giải nhanh khô bài bác toán thù hiđrocabon.

Bạn đang xem: Phương pháp giải nhanh hóa học hữu cơ lớp 11

*

I. Các bí quyết hoá học tập lớp 11: Toán đốt cháy Hidrocacbon

- Công thức tổng quát của một hiđrocabon (HC): CxHy (x, y ngulặng dương) hoặc

CnH2n + 2 -2k cùng với k là số links π và vòng vào hiđrocabon.

- Công thức tính số π + v: π + v =

- Phương trình đốt cháy:

- Dựa vào số mol CO2 cùng H2O sau phản ứng ta rất có thể xác minh được một số loại đúng theo chất.

Quan hệ mol CO2 với H2O

Loại hiđrocabon

Pmùi hương trình

Ankan

Anken

Ankin, Ankađien

Đồng đẳng benzen

- Các định luật pháp bảo toàn hay sử dụng:

+ Bảo toàn kăn năn lượng:

+ Bảo toàn ngulặng tố:

Bảo toàn C:

Bảo toàn H:

Bảo toàn O:

(trong yếu tố phân tử chỉ chđọng C với H).

- Công thức tính số C, số H:

+ Số C =

+ Số H =

- Đối với các bài bác toán đốt cháy tất cả hổn hợp 2 hiđrocabon thì:

+ Kăn năn lượng mol trung bình:

hoặc hoặc

+ Số Ctb =

Lưu ý: Lúc số C trung bình là số nguyên (bằng trung bình cùng của 2 số nguyên tử C) thì số mol 2 chất bằng nhau.

- Bài toán thù áp dụng các thành phần hỗn hợp thành phầm nhằm liên tiếp đến ttê mê gia bội phản ứng:

+ Dẫn sản phẩm cháy qua bình (1) đựng P2O5, H2SO4 đặc, CaO, muối bột khan,.... rồi dẫn qua bình 2 đựng hỗn hợp bazơ nlỗi NaOH, Ca(OH)2,...

mbình 1 tăng = mH2O (kêt nạp nước)

mbình 2 tăng = mCO2 (dung nạp CO2).

+ Dẫn toàn thể sản phẩm cháy đi qua bình đựng hỗn hợp bazơ như NaOH, Ca(OH)2,...

mbình tăng = mCO2 + mH20 (kêt nạp cả CO2 và nước).

+ Kăn năn lượng dung dịch tăng: m dd tăng = mCO2 + mHtrăng tròn – m kết tủa .

+ Khối lượng dung dịch giảm: m dd giảm = m kết tủa – (mCO2 + mHđôi mươi ).

+ Lọc vứt kết tủa, hâm nóng dung dịch lại chiếm được kết tủa nữa:

PT:

*

Các cách làm hoá học lớp 11

II. Các cách làm hoá học tập lớp 11: Tính số đồng phân Hidrocacbon

1. Đồng phân ankan:

- CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1)

- Ankan chỉ tất cả đồng phân mạch cacbon và trường đoản cú C4 trsinh hoạt đi bắt đầu gồm đồng phân.

- Công thức tính nhanh:

2. Đồng phân anken:

- CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

- Anken bao gồm đồng phân mạch C, đồng phân địa chỉ nối song với đồng phân hình học tập.

- Mẹo tính nhanh hao đồng phân anken:

Xét 2C mang nối đôi, từng C vẫn links cùng với 2 team ráng (giống như hoặc khác nhau).

lấy ví dụ như cùng với C4H8: Trừ đi 2C với nối đôi sẽ còn 2C cùng H đội cầm cố.

Nếu đề bài xích đề xuất tính đồng phân cấu tạo sẽ là: 1+1+1=3 đồng phân. Nếu thưởng thức tính đồng phân (bao gồm đồng phân hình học) vẫn là 1+1+2=4 đồng phân.

3. Đồng phân ankin:

- CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

- Ankin gồm đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối bố và không có đồng phân hình học.

- Mẹo tính nkhô giòn đồng phân ankin:

Xét 2C có nối ba, mỗi C đang links với một team vậy (như là hoặc khác nhau).

lấy một ví dụ cùng với C4H6: Trừ đi 2C mang nối cha đã còn 2C và H là nhóm vậy.

Ta tất cả 2 đồng phân ankin.

4. Đồng phân benzen:

- CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

- Công thức tính số đồng phân:

5. Đồng phân ancol:

- CTTQ của ancol no, solo chức, mạch hở: CnH2n+1OH xuất xắc CnH2n+2O (n ≥ 1).

- Ancol bao gồm đồng phân mạch C với đồng phân địa điểm team OH.

- Công thức tính số đồng phân:

6. Đồng phân ete:

- CTTQ của ete no, solo chức, mạch hở: CnH2n+2O (n ≥ 2).

Xem thêm: Trường Tiểu Học Sơn Đồng Hoài Đức, Phụ Huynh ) Khai Giảng Năm Học Mới

- Công thức tính số đồng phân:

7. Đồng phân phenol:

- CTTQ: CnH2n-6O (n ≥ 6)

- Công thức tính nhanh:

8. Đồng phân anđehit:

- CTTQ của anđehit no, 1-1 chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1). Trong phân tử cất một nối song làm việc nhóm chức CHO.

- Công thức tính nhanh:

9. Đồng phân xeton:

- CTTQ của xeton no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 3). Trong phân tử chứ một nối song sinh sống đội chức CO.

- Công thức tính số đồng phân:

10. Đồng phân axit:

- CTTQ của axit no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 1). Trong phân tử đựng một nối đôi ngơi nghỉ team chức COOH.

- Công thức tính số đồng phân:

III. Các công thức hoá học lớp 11: Phản ứng cụ Halogen

- Đây là phản ứng đặc thù của ankan.

1. Dẫn xuất monohalogen:

- Ankan + Halogene tỉ lệ thành phần 1 : 1 nhận được dẫn xuất monohalogen.

- Yêu cầu của đề: xác minh phương pháp ankan

- PT:

hoặc

- Dữ kiện: đề bài bác đang mang lại %C, %H, hay %Halogene.

- Công thức tính:

Kết phù hợp với dữ kiện đề cho, search n.

- Sau khi xác minh được CTPT, nhờ vào số số lượng sản phẩm cố gắng nhằm tìm CTCT của ankan. Khi bội nghịch ứng cùng với halogene mang lại sản phẩm duy nhất, ankan đã là ankan đối xứng.

2. Dẫn xuất đi, tri...halogen:

- Ankan + Haloren tỉ lệ thành phần 1 : 2, 1 : 3, ...

- Yêu cầu của đề: khẳng định bí quyết của dẫn xuất halogene.

- Dữ kiện: đề bài bác đang mang đến %C, %H, xuất xắc %Halogene cùng CTPT của ankan.

- PT:

- Công thức tính: (ví dụ cùng với ankan là C3H8)

Xác định x.

IV. Các cách làm hoá học lớp 11: Phản ứng cracking

- Phương thơm trình:

Ankan Anken

hoặc (x + y = n)

Anken Ankan khác

Ví dụ:

- Từ ankan đầu, sau bội phản ứng rất có thể thu những chất thành phầm.

- Khối hận lượng tất cả hổn hợp trước và sau phản bội ứng không đổi:

=> xuất xắc

- Bảo toàn ngulặng tố C cùng H: Lúc đề bài mang lại đốt cháy các thành phần hỗn hợp sau phản bội ứng ta qui về đốt cháy tất cả hổn hợp trước phản ứng (một hóa học đang đơn giản rộng các chất).

- Số mol lếu láo hợp:

Ví dụ:

1 1 1

=>

- Hiệu suất phản bội ứng:

(Các cách làm liên quan đến số mol ta hoàn toàn có thể thay thế bởi thể tích).

V. Các bí quyết hoá học lớp 11: Phản ứng cộng

- Phản ứng cộng phá vỡ vạc links π. Liên kết π là liên kết kết kỉm bền, buộc phải chúng dễ bị đứt ra để chế tạo thành link những nguyên tử không giống.

1. Cộng H2:

- Chất xúc tác như: Ni, Pt, Pd, ngơi nghỉ ánh nắng mặt trời thích hợp.

- Sơ đồ:

- PTTQ:

Với k là số liên kết π trong phân tử, 1π đã cùng với 1H2.

- Tùy vào công suất với tỉ lệ của làm phản ứng nhưng mà tất cả hổn hợp Y hoàn toàn có thể còn hiđrocacbon ko no dư hoặc hiđro dư hoặc cả hai còn dư.

- Trong phản ứng cộng H2, số mol khí sau phản ứng luôn luôn sút (nY X) cùng bằng mol H2 phản ứng:

- Bảo toàn khối lượng:

- (luôn lớn hơn 1).

- Hỗn thích hợp X cùng Y chỉ đổi khác về chất lượng cơ mà vẫn bảo toàn H với C, phải cố vị đốt cháy Y ta hoàn toàn có thể đốt cháy X. Sử dụng định qui định bảo toàn nguim tố nlỗi bài bác tân oán đốt cháy.

-

a) Xét hiđrocacbon X là anken:

- Sơ đồ:

- Phương thơm trình:

- (= số mol khí giảm).

b) Xét hiđrocacbon X là anken:

- Sơ đồ:

- Pmùi hương trình tổng quát:

-

2. Cộng brom:

- Pmùi hương trình:

- Công thức:

+ m bình tăng = m hiđrocacbon không no

+ Vkhí bay ra = V hiđrocacbon no

+ nπ =

VI. Các bí quyết hoá học tập lớp 11: những bài tập về phản ứng của ankin gồm links cha đầu mạch cùng với hỗn hợp AgNO3/NH3

- Phản ứng xảy ra chưa đến ankin tất cả nối bố đầu mạch (ank – 1 – in).

- PTTQ:

Kết tủa vàng

Phản ứng với tỉ lệ 1:1

- Riêng với axetilen:

Phản ứng cùng với tỉ trọng 1:2.

- gọi ,

+ k = 1: tất cả hổn hợp chỉ gồm ank – 1 – in,

+ 1 2H2 (hoặc ankin tất cả 2 nối tía đầu mạch) với ank – 1 – in.

Xem thêm: Tạ Bân Bân Bân 2021 Mới Nhất, Tin Tức Tạ Bân Bân 2021 Mới Nhất

- Mkết tủa = Mankin + 107x (cùng với x là số nối tía đầu mạch).

*

Các cách làm hoá học lớp 11

Nếu nắm rõ được các làm phản ứng với Các bí quyết hoá học tập lớp 11 trên đây, những em vẫn giải được những dạng bài bác tập về hiđrocacbon. Hãy rèn luyện cùng vận dụng thiệt những các em nhé!


Chuyên mục: Blogs