Thực tập sinh trong tiếng anh là gì

Thực tập sinc tiếng anh là gì? quá trình thực tập tuyệt vị trí, lần, tuyển chọn dụng thực tập sinc giờ đồng hồ anh là gì sẽ tiến hành thegerar.com đáp án cho bạn vào nội dung bài viết. 

*
Bạn đang xem: Thực tập sinh trong tiếng anh là gì

Thực tâp sinch là gì? quy trình thực tập là gì?

Thực tập sinc là người sẵn sàng ra ngôi trường cùng đang học bài toán trên một chủ thể có tuyển dụng địa điểm thực tập. Quá trình thực tập là được đào tạo và giảng dạy cũng như giảng dạy về công việc mới.

Xem thêm: Cách Làm Hến Xào Sả Ớt - Tự Tay Làm Món Hến Xào Đặc Sản Miền Trung Tại Nhà


Xem thêm: Gialai24H - Nhà Máy Sữa Nutifood Cao Nguyên


Thực tập sinh không hẳn là nhân viên cấp dưới đồng ý của bạn.

Thực tập sinc tiếng anh là gì?

Intern : Thực tập sinh

VD: My good intern’s. (Các thực tập sinh xuất sắc của tôi.)

VD: Don’t ever speak khổng lồ an intern like that again. (Đừng thủ thỉ cùng với thực tập sinc như vậy. )

VD: An intern could have sầu written that report. (Một thực tập sinc cũng hoàn toàn có thể viết ra phiên bản report đó.)

VD : The các buổi party at swimming pool was a welcoming tiệc ngọt for new interns ( Buổi tiệc trên hồ bơi là bữa tiệc mừng đón những thực tập sinh bắt đầu.)

Từ đồng nghĩa

Trainee : Thực tập sinh

VD: While waiting for my mission Gọi, I was working as a trainee at Ha Noi. (Trong khi mong chờ sự lôi kéo đi truyền đạo của bản thân mình, tôi thao tác làm việc với bốn giải pháp là 1 trong thực tập sinh trên thủ đô.)

Từ vựng liên quan vị trí tuyển chọn dụng

Từ vựngNghĩaPhiên âm
Hire tuyển/ˈhʌɪə/
Interview buổi rộp vấn/ cuộc rộp vấn/ˈɪntəvjuː/
Appointment cuộc hẹn, cuộc gặp gỡ mặt/əˈpɔɪntm(ə)nt/
Company công ty/ˈkʌmp(ə)ni/
Human resources department chống nhân sự
Directorgiám đốc/dʌɪˈrɛktə/
Bossông chủ/bɒs/
Supervisors sếp, người giám sát/ˈsuːpəvʌɪzə/
Employer = Recruiter fan tuyển dụng/ɪmˈplɔɪə/ /rɪˈkruːtə/
Employeenhân viên/ɛmˈplɔɪiː/
Team player bè phái, thành viên vào đội
Staffnhân viên/stɑːf/
Candidateứng cử viên/ˈkandɪdət/
Intern thực tập sinh
Job descriptionbiểu đạt công việc/dʒəʊb/ /dɪˈskrɪpʃ(ə)n/
Work for thao tác làm việc mang đến ai, cửa hàng nào/wəːk/
Apply to lớn s.o for s.t ứng tuyển vào vị trí/əˈplʌɪ/
Work style phong cách làm việc
Work ethic đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp
Career objective mục tiêu nghề nghiệp/kəˈrɪə//əbˈdʒɛktɪv/
GPA (Grade point average) điểm trung bình
Graduated tốt nghiệp/ˈɡradjʊeɪtɪd/
Describe mô tả/dɪˈskrʌɪb/
Important quan trọng/ɪmˈpɔːt(ə)nt/
Challenge bị thách thức/ˈtʃalɪn(d)ʒ/
Belived in tin vào, tự tin vào
Peformentce kết quả
Eventually sau cùng, sau cùng/ɪˈvɛntʃʊ(ə)li/
Asset người có ích/ˈasɛt/
Good fit bạn phù hợp
Undertake tiếp nhận, đảm nhiệm/ʌndəˈteɪk/
Position vị trí/pəˈzɪʃ(ə)n/
Level cấp cho bậc/ˈlɛv(ə)l/
Offer of employmentlời mời làm việc

Hy vọng cùng với bài viết chúng ta có thể biết thực tập là gì trong giờ anh?, vị trí giờ đồng hồ anh là gì? cùng sẽ giúp đỡ chúng ta bao gồm thêm 1 vài từ vựng về bộ phận tuyển dụng để Giao hàng đến quá trình học tập là thao tác của mình!


Chuyên mục: Blogs